Die Pienaars van Witrivier, Suid-Afrika
The Pienaar's of White River, South Africa

 

Our page was dedicated to all sorts of things.  But since 2003, this site will be dedicated to a photogallery of us for our family and friends, and especially to the genealogy of the Pienaars in South Africa. 

Jacques Pinard and his wife, Esther Foucher arrived on "De Voorschoten" in the Cape of Good Hope in 1684 as Hugenots.

Hierdie webwerf was tot dusver, toegewy aan allerhande triviale inligting.  Vanaf 2003 sal dit spesifiek aangewend word as 'n Foto Album van ons vir ons familie en vriende, maar spesifiek ook vir die genealogie van die Pienaars (Pinards) in Suid-Afrika.

Die stamvader, Jacques Pinard hetuit Frankryk op "de Voorschoten" aan die Kaap geland in 1684.  Hy en sy vrou, Ester Foucher, is hierheen as Hugenote.

   
Finished here?  Browse off to ComputerNet Klaar hier?  Spring weg na ComputerNet
1